Bine ati venit pe EnjoyGame!

Sign in to follow this  
*Sp33d*[dinamo]*ALA*

Regulament Oficial!

Recommended Posts

Acest regulament se aplica pentru toate categoriile de membri inregistrati in comunitatea EnjoyGame Romania!


Regulamentul este aplicat in toate categoriile apartinatoare forumului deoarece indiferent de grad, regulamentul este scris si respectat de toata lumea. 

 

 

1. Username/profil/avatar/semnatura 
1.1 User name / Display name sa nu contina cuvinte vulgare sau tenta rasista. Sa fie diferit de cel al persoanelor din echipa administrativa a forumului. 
1.2 Avatarul / Semnatura sa nu contina poze pornografice / tenta rasista sau care fac referire la acte de cruzime fata de oameni / animale. * Interzise sunt si imaginile de tip 'NSFW' (not safe for work) deoarece printre noi sunt si membrii ce ne viziteaza de la locul de munca ori spatii publice, in aceasta categorie se incadreaza in general pozele adulte +18 
1.3 Semnatura trebuie sa contina doar o poza deoarece semnatura nu reprezinta o galerie de poze si wallpapers. 
1.4 Este interzisa atasarea clipurilor video in semnatura. 
1.5 Inregistrarea mai multor conturi de pe aceasi adresa IP (Internet Protocol) este sanctionata cu suspendarea permanenta a tuturor conturilor / stergerea contului. 

2. Deschiderea unui nou topic (thread) 
2.1 Asigurati-va ca sunteti in categoria potrivita inainte de a deschide un nou topic. 
2.2 Folositi-va de "Search / Cautare" inainte de a deschide un topic deoarece este posibil sa existe deja un topic cu aceasi linie de subiect. 
2.3 Dati un titlu sugestiv topicului deschis pentru a primi un raspuns cat mai rapid posibil. 
2.4 Nu este permisa deschiderea sau sustinerea prin postare a subiectelor (topic) ce sunt menite sa stocheze informatie irelevanta ca urmare incalcandu-se regulamentul privind off-topic/post-hunt etc. 

Exemplu: Daca intampini greutati la schimbarea avatarului, nu pui un titlu sec "problema" ci pui "problema schimbare avatar" astfel atunci cand un administrator ori moderator cauta problemele dupa cuvintele cheie "problema" , "avatar" , "schimbare" sa iti gaseasca mai rapid topicul si sa te ajute. 

3. Limbajul 
3.1 Folosirea unui limbaj vulgar aduce de la sine suspendarea permanenta pe forum.
3.2 Nu toleram insultarea membrilor inregistrati in comunitate indiferent de limba (in engleza, germana orice alta limba). Provocarea la cearta / injurii fiind de asemenea pedepsita cu suspendare temporara ori permanenta de la caz la caz. 
3.3 Jignirea cu tenta rasista este sanctionata cu suspendare permanenta. 
3.4 Sanctiunile sunt aplicate si in cazul mesajelor private (PM) din forum.
3.5 Limbajul neadcvat reprezinta si cenzura partiala a cuvintelor vulgare. 

4. Reguli de postare 
4.1 Off-topic / post-hunt / spam 
4.1.1 Off-topic reprezinta un post ce nu are legatura cu subiectul topicului respectiv. Acest mod de a posta nu este permis. 
4.1.2 Post-hunt face referire la posturile ce au la baza cantitatea lor nu si intelesul. Posturile ce contin un text sec ori raspunsurile "generice" se considera post-hunt. 

Exemplu: "salut" "tare" "frumos" "misto" 
Raspuns "generic" reprezinta afirmatiile ce nu sunt reale ori nu au nici o legatura cu subiectul, exemplu "Imi place jocul, l-am jucat si e fain" poate fi considerat raspuns "generic" deoarece nu este un raspuns dezvoltat ori inconstient despre subiectul respectiv. 

4.1.3 Daca s-a incalcat regulamentul printr-un post, cei ce vor sustine printr-un text "closed si warn", "Ban bann" vor fi sanctionati pentru post-hunt. Pentru a reclama/anunta utilizati comanda report situat sub avatarul celui pe care doriti sa il raportati. 
4.1.4 Spam defineste postarea excesiva intr-o anumita categorie cu topicuri/posturi inutile sau cu acelasi subiect/raspuns. 

4.2 Dublu-post 
4.2.1 Nu este permisa dubla-postare, utilizati butonul edit. Nu este considerata dubla-postare daca cele doua posturi au fost aplicate la un interval mai mare de 24 de ore. 
4.2.2 Nu se considera dubla-postare daca intervalul este unul de cateva secunde deoarece se poate produce un conflict de conexiune ce are ca efect o rapida dubla-postare. 

4.3 Utilizarea excesiva/abuziva a colors/smiley/fontsize este interzisa 
4.3.1 Colors, fontsize sunt utilizate pentru a scoate in evidenta o idee, un fragment dintr-o propozitie nu pentru a "picta" orice post/subiect. 
4.3.2 Membrii ce incalca majoritate regulamentele 4.1 / 4.2 / 4.3 pot risca sanctionarea prin stergerea partiala sau totala a posturilor de pe forum estimandu-se un procent de 90% spamuri. Astfel recomandam, membrii ce incurajeaza Off-topic sau Post-hunt sa renunte la aceasta idee deoarece vor avea toate posturile sterse iar timpul este pierdut. 

5. Pirateria (warez) 
5.1 Interzisa este deschiderea oricarui subiect despre piraterie (warez) 
Urmatoarele subiecte vor duce la suspendare permanenta fara drept de apel: 
* Instructiuni, discutii sau adrese despre cum ruleaza un program piratat, includem si crack-urile. 
* Cererea sau publicarea de serial number-uri sau crack-uri. 
* Cererea sau publicarea de DLC-uri. 
* Cererea sau publicarea de trackere. (sursa torrente) 
* Adrese de descarcare a unor aplicatii cu continut asupra careia nu aveti drepturi de autor. (exceptie adresele oficiale ce permit si lanseaza gratuit soft-ul lansat/creat de ei) 

* Reclame serverelor private sau afirmatii ce sustin privatul gratuit. 
Exemplu: Afirmatiile de genul, hai joaca "moka" pe www.ewkew.ro decat sa joci pe oficial cu taxa lunara. 

6.Reclama\Spam 
6.1 Reclama face referire la prezentarea unui site in scopul de a atrage cat mai multi vizitatori. Orice post, semnatura, avatar sau mesaj privat de acest gen va fi sanctionat cu suspendarea permanenta a membrului. 
Exemplu: Intrati pe cea mai tare comunitate www.qwieojm.netos care e cea mai tare comunitate din lume! 
6.2 Nu este considerata reclama precizarea unor pagini cu scop informativ. 
Exemplu: Un membru doreste sa isi achizitioneze o placa video iar alti membrii recomanda pagini sau magazine online in domeniu. 
6.3 Adrese cu redirectionari catre pagini ce prezinta niste oferte sunt interzise si duc la suspendarea temporara ori permanenta dupa caz, in aceasta categorie sunt incluse si adresele de referinta catre jocurile directe in browser. 
Exemplu: Da click sa castigi un iphone, Fa bani pe net cu click 

7. Report 
7.1 Utilizati functia report in cazurile incalcarii regulamentului ori considerarii unei nedreptati in caz de sanctionare. Neconformarea duce la ignorarea problemei si nerezolvarea ei. 
7.2 Reportul nu reprezinta mesajele private catre echipa administrativa, nu utilizati functia de report daca nu intampinati cu adevarat o problema. 

8. Regulamente pe sectiune 
8.1 Unele sectiuni ale forumului sunt guvernate separat de un regulament local. Recomandam citirea cu atentie a regulamentelor pentru a va asigura ca nu veti fi sanctionati. 

In atentia cititorului! 

• Necunoasterea regulamentului nu este o scuza plauzibila. 
• Inregistrarea unui cont pe forumul EnjoyGame Romania reprezinta acodrul in legatura cu regulamentul sus mentionat. 
• Incalcarea regulamentului este sanctionat dupa caz cu warn/suspend in functie de nivelul incalcarii sau daca membrul respectiv mai are la activ incalcari ale regulamentului. 
• In orice alta situatie neprevazuta de regulament, conducerea comunitatii are ultimul cuvant. 
• Regulamentul poate suferi modificari in timp, recomandam recitirea lui periodica, multumim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ENGLISH RULE ! 

This regulation applies to all categories of members registered in the EnjoyGame Romania community!

 
 
The regulation is applied in all categories belonging to the forum because regardless of degree, the regulation is written and respected by everyone.
 
1. Username / profile / avatar / signature
1.1 User name / Display name does not contain vulgar or racist language. Be different than the people in the forum's administrative team.
1.2 The avatar / Signature does not contain pornographic / racist images or refers to cruelty to humans / animals. * Forbidden are 'NSFW' (not safe for work), because among us are members who visit us from work or public spaces, this category generally includes adult pictures +18
1.3 The signature should contain only one picture because the signature is not a gallery of pictures and wallpapers.
1.4 It is forbidden to attach video clips in the signature.
1.5 Registering multiple accounts on the same Internet Protocol (IP) address is sanctioned by permanently suspending all accounts / deleting the account.
 
2. Opening a new topic (thread)
2.1 Make sure you are in the right category before opening a new topic.
2.2 Use "Search / Search" before opening a topic because there may already be a topic with the same subject line.
2.3 Give a suggestive title to the topic open to get an answer as quickly as possible.
2.4 It is not allowed to open or support by posting topics (topic) that are meant to store irrelevant information as a result of violation of the off-topic / post-hunt regulation etc.
 
Example: If you encounter difficulties in changing your avatar, you do not put a "problem" title but put the "Avatar change problem" so when an administrator or moderator searches for problems with the "problem", "avatar", "change" keywords faster topic and help you.
 
3. Language
3.1 The use of a vulgar language brings permanent permanent suspension on the forum.
3.2 We do not tolerate insulting registered members in the community regardless of language (in English, German any other language). The challenge to strike / injuries is also punished with temporary or permanent suspension on a case-by-case basis.
3.3 Offended racist punishment is punished with permanent suspension.
3.4 Penalties are also applied to private messages (PM) in the forum.
3.5 Inappropriate language is also the partial censorship of vulgar words.
 
4. Posting Rules
4.1 Off-topic / post-hunt / spam
4.1.1 Off-topic is a post that is unrelated to the subject topic. This post is not allowed.
4.1.2 Post-hunt refers to items based on their quantity and not meaning. Posts containing a sec-text or generic responses are considered post-hunt.
 
Example: "hello" "hard" "nice" "cool"
The "generic" answer is the assertions that are not real or have no connection with the subject, eg "I like the game, I played it and it's fine" can be considered a "generic" answer because it is not a developed or unconscious answer about the subject respectively.
 
4.1.3 If a regulation has been violated by a post, those who support "closed and warn", "Ban bann" will be sanctioned for post-hunt. To report / report using the report command located under the avatar of the one you want to report.
4.1.4 Spam defines excessive posting in a certain category with unnecessary topics / posts or the same subject / answer.
 
4.2 Double-post
4.2.1 Double-posting is not allowed, use the edit button. It is not considered double-posting if the two posts were applied over a 24-hour interval.
4.2.2 It is not considered double-posting if the interval is a few seconds because a connection conflict can occur which results in a fast double-posting.
 
4.3 Excessive / abusive use of colors / smiley / fontsize is forbidden
4.3.1 Colors, fontsize are used to highlight an idea, a fragment of a sentence not to "paint" any post / subject.
4.3.2 Members who violate most of the 4.1 / 4.2 / 4.3 regulations may be penalized by the total or partial deletion of the forum posts, with a 90% spam rating. So we recommend that members who encourage Off-topic or Post-hunt to give up this idea because they will have all the deleted posts and time is lost.
 
5. Pirateria (warez)
5.1 Forbidden is the opening of any topic about piracy (warez)
The following topics will lead to permanent suspension without the right to appeal:
* Instructions, discussions, or addresses about how a pirated program runs, including cracks.
* Request or publish serial numbers or cracks.
* Request or publish DLCs.
* Request or publish trackers. (

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this